KGR MIDGET TOURNY - FRIESEN - MARCH 19 2017 - simon-sports-photos