KGF TOURN SAT GAME 1 (APRIL 20 2013) - simon-sports-photos