SOFTBALL - LUNSFORD / STITT - MAY 10 2018 - simon-sports-photos