KHS JV - KGF TOURNY - FRIDAY GAME 1 - simon-sports-photos