KGF 5-6 VS HENN - PLAYOFF GAME - simon-sports-photos