KHS GIRLS VS CACHE - BUCKLE TOURNY GAME 1 - simon-sports-photos