KHS GIRLS - BETHANY TOURNAMENT - GAME 1 - simon-sports-photos