KHS BOYS - BETHANY TOURNAMENT GAME 1 - simon-sports-photos