KHS BOYS - STATE CHAMPIONSHIP GAME - simon-sports-photos