KHS BOYS VS EC - AREA GAME 1 - simon-sports-photos