KHS BOYS VS ANADARKO - AREA GAME 3 - GOING TO STATE!! - simon-sports-photos