KHS BOYS & GIRLS - BUCKLE TOURNY - DAY 1 - simon-sports-photos